Ik geef therapie aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen bij lichte psychische klachten. Het is mogelijk om hierbij EMDR aan te bieden bij eenmalige traumatische (werkgerelateerde) gebeurtenissen en fobieën. Voor uitleg over EMDR verwijs ik je naar www.emdr.nl.

 

Ik werk samen met praktijk Moodboost in Groningen, in het kader van doorverwijzingen en intercollegiaal overleg.

 

Als je vragen hebt over het niveau en de mogelijkheden van je kind kan ik een intelligentietest afnemen. Ik werk hierbij samen met De Kinderacademie Groningen.

 

 

“Doordat Ellen enerzijds empathisch en onderzoekend inzoomt op wat je bezighoudt en wie je bent en anderzijds uitzoomt zodat je inzichten krijgt en nieuwe, eigen keuzes kan maken, worden problemen van verschillende kanten bekeken en lijkt een nieuwe weg zich als bijna vanzelf te openbaren”